Sloten & Berm onderhoud

  • Het opschonen van bestaande of het uitgraven van nieuwe sloten
  • Het klepelen en uitkorven van bestaande sloten
  • Het maaien van terreinen bermen of alle soorten taluds of dijken

Copyright © 2018. All Rights Reserved.